google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Atölye Çalışmaları

EMPRESYONİST BAKIŞ

 

En olağanüstü yüzyıllardan biri kabul edilen 19. yüzyılda, devrimci bir yaklaşımın peşinde koşan sanatçılar modern konuları yeni üslup ve tekniklerle resmettiler. Fransa’da başlayan akımda açık havaya, Paris’in sokaklarına, parklarına, nehir kıyılarına yayılan sanatçılar, gün ışığıyla pırıldayan rengârenk tablolar yaptılar. Manet, Monet, Sisley, Degas, Toulosue-Lautrec, Renoir gibi ressamlar resimde; Rilke, Verlaine, Rimbaud, Joyce edebiyatta; Debussy ve Ravel müzikte empresyonist eserler bıraktılar.

İzlenim, Claude Monet, 1872, Marmottan Monet Müzesi, Paris

Bu programda detaylı bir şekilde sadece Empresyonizm akımını ve sanatçılarını değil, hazırlayan nedenleri, öncüllerini ve ardıllarını tanıyacak, modern ile çağdaş arasındaki farkların peşinde koşuyoruz. 

 

 

Program Süresi: 12 Hafta / 24 saat

bottom of page