google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Atölye Çalışmaları

KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ

 

Su, hava, ateş ve toprak yani hayatın devamı için temel elementlerden şekillenen mitler, her kültürde benzer konular, semboller ya da kahramanlarla karşımıza çıkar. Bize düşen bunlardan geleceğimiz adına birşeyler öğrenmektir.

Türk, Sümer, Hint, Yunan ve Roma mitolojilerini kısaca tanrılar, kahramanlar ve destanlar kapsamında tanıyacağımız bu programda bunların görsel sanatlara nasıl yansıdığını, sanatçılara nasıl ilham verdiğini de görmüş oluyoruz.

Program Süresi: 4 Hafta / 8 saat

Helios kabartması, Troia Athena Tapınağı'ndan, MÖ 300 Sonrası

bottom of page