google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) - Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Alanları Listesi’nde yer alan tarihi, kültürel ve doğal alanlarının güncel durumlarının saptanması amacıyla, 2006 yılından başlattığı çalışmayı 2008 yılında üç gün süren bir Çalıştay ile ilgililere sundu.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ilgili şehirlerin yerel yöneticileri, akademisyenler, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin katıldığı Çalıştay'ın ilk gününde “Türkiye’deki Dünya Miras Alanları’nın Güncel Durumları” hakkında hazırlanan raporlar sunuldu. İkinci gün, yerel yöneticiler, akademisyenler, resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı ve raporların tartışılarak çözüm yolları üretilmesi beklenen yuvarlak masa toplantılarıyla devam etti. Çalıştay’ın son günü olan 20 Nisan 2008 tarihinde ise varılan sonuçlar ve çözüm önerileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Söz konusu çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page