google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Kayıp İki Kentin İzinde

Batı Bitinya'dan Bazı Seçme Buluntular

 

Güneş Karadeniz'den Doğar

Sümer Atasoy'a Armağan Yazılar

Ed. Prof.Dr. Şevket Dönmez

s. 275-308

HEL Yayıncılık, Ankara 2013

Foto 39.JPG

Antikçağ’da Bitinya (Yunanca Bithinia, Latince Bitinya) adı verilen bölge, Küçük Asya'nın kuzeybatısında olup doğuda Paflagonya, güneyde Frigya ve Galatya, batıda ise Misya ile komşuydu; kuzeyini Pontus Euksinos’un (Karadeniz) kapladığı bölgeyi, batıda -kuzeyden güneye doğru- Bosphoros Thrakios (İstanbul Boğazı), Propontis (Marmara Denizi), ve Rhyndakos (Adırnaz, Orhanlı Çayı) ile Olympos (Uludağ), doğuda ise Billaios (Filyos) çayı sınırlar.

Bithinia'da sadece kaynaklarda karşımıza çıktığını düşündüğümüz iki kentin izini aramaya başladığımızda şaşırtıcı buluntuarla karşılaştık. 

Makalenin tamamı için lütfen tıklayın.

Bu makale, 11 Mart 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nde düzenlenen 1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı'nda sunulmuştur.

bottom of page