google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Claude Monet

1840 yılında bugün doğan Claude Monet, Fransız Empresyonizmi'nin kurucularından biriydi ve bütün sanat yaşamı boyunca bu üslubun temsilcisi olarak kaldı.

🎨

Monet açık havada resim yapma yöntemine, manzaraya resmin ana öznesi olarak odaklanmaya ve ışığın özelliklerinin resimdeki ifadesini aramaya kendini adadı. Yapıtları herhangi bir anlatıdan bilinçli olarak uzak durdu. Bunun yerine güneş ışığını ve gölgelerin yarattığı etkileri renkle ifade etme üzerinde yoğunlaştı.

🎨

Monet, saman ambarları, bina cepheleri ve nilüferler gibi aynı konuyu farklı ışıklar altında ya da farklı mevsimler ve günün farklı zamanlarında araştırma olanağı sunan bir resim serisi türünü benimsedi.

🎨

İkinci Dünya Savaşı ertesine kadar Monet, anlık izlenimleri tuval üzerinde yakalamaya çalışarak kendi limitlerine ulaşmış ve sonuçta sadece düz, dekoratif ve daha çok sıradan nilüferleri resmetmiş bir ressam imajından kurtulamıyordu. Elbette İzlenimciliğin ustası olarak ünlü ve herkesin hayran olduğu birisiydi ama modern sanatın öncülerinden biri değildi.

🎨

Monet’nin hak ettiği saygınlığın verilmesi 1940’ların ortasına, ABD’deki soyut dışavurumculuğun genç ressamlarına doğrudan atfedilebilen bir Monet uyanışına kadar başlamadı. 1891 yılına ait “Saman Balyaları” dizisi, daha o zamanlarda, son çalışmasının ilk işaretçisi olmuş ve daha sonra yaşamış birçok ressamı da etkilemişti. Bu çalışmada konu, rengin özerkliği uğruna geri planda tutulmuştur.

🎨

Yaklaşık olarak yüzyılın başında, bu kavram Post İzlenimciler ve Sembolistler tarafından geliştirildi. Onları Matisse ve Derain gibi Fovistler izledi. En sonunda, ilk dönem soyut ressamlar Kandinsky ve Malevich, rengin form ile ilişkisini ayrıştırarak onu resmin belirleyici öğesi yaptılar.

🎨

Günümüzde, Cézanne ve Van Gogh ile birlikte modern resmin atası olarak konumlandırılan Monet’nin sanatı 19. yüzyılın bu avangardını 1945’den sonraki dönemin sanatsal gelişmelerini ilişkilendiriyor.

🎨

Monet’nin kendi yok ettiği ve kayıp olan eserlerinin dışında günümüze gelen yaklaşık 2500 yağlı boya, çizim ve pastel eseri vardır.0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page