google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Dünya Müzeler Günü

Atatürk der ki “Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanıma ve sahip olmaktan geçer.”

📍

Bugün Dünya Müzeler Günü… Bu hafta Müzeler Haftası… Müze, sadece eserlerin sergilendiği bir yer değil aynı zamanda bilimsel, kültürel ve tarihsel bellektir. Müzeler eğitim ve araştırma merkezi olmalarının yanı sıra yaşatan ve yönlendiren kurumlardır. Müze emektir, sabırdır, sebattır.

📍

Müze kelimesi eski Yunanca’dan gelir ve “bilimler tapınağı”anlamındadır. Tarihte ilk müzenin Antikçağ'da Atina Akropolü'ndeki Propylai'nin bir salonunda Pinakotheka (resim deposu) adıyla kurulduğu söylenebilir. Mouseion adı ise ilk defa Helenistik dönemde I. Ptolemaios Soter (MÖ 305-283) tarafından İskenderiye'de kurulan ve ünlü kütüphaneyi de içine alan akademik merkez için kullanılmıştır. O dönemde Bergama kralları da saraylarında klasik Grek heykellerinin orijinallerinden veya kopyalarından birtakım koleksiyonlar oluşturmaya başlamışlar, daha sonra Romalılar, onurlu bir uğraş olarak gördükleri bu faaliyeti sürdürerek heykelleri sarayların dışında, tapınakların ve bütün önemli devlet binalarının revaklarında halkın ziyaretine sunmuşlardır.

📍

Ortaçağ Avrupası'nın kilise ve manastırlarında dinî eşyadan meydana getirilen zengin koleksiyonlar gün geçtikçe çoğalırken soylular da Antikçağ heykellerinin yanı sıra sikke, madalyon ve mücevher gibi sanat eserlerini toplamaya başlamışlardır. Rönesans'la birlikte görülen eski eser sevgisi ve koleksiyon yapma tutkusu daha sonraki yıllarda Avrupa'da kurulacak olan müzelere can vermiştir.

📍

Pompei ve Herculanum'un bulunuşu da yalnız İtalya'da değil bütün Avrupa'da arkeolojiye olan ilginin artmasına yol açmıştır. Fransa krallarının Louvre Sarayı'nda oluşturdukları koleksiyonlar sergilenmeye başlanmış, böylece daha sonra kurulacak olan Louvre Müzesi'nin temelleri atılmıştır. Londra'daki Oxford Üniversitesi'nde 1683'te açılan bir sergi tarihçi ve koleksiyoncu Elias Ashmole'nin eski Grek, Roma ve Doğu uygarlıklarından derlediği koleksiyonların ünlü Ashmolean Müzesi'ne dönüşmesini sağlarken İngiltere Parlamentosu'nun 20.000 sterline doktor Sir Hans Sloane'ndan satın aldığı para, madalyon, araç gereç, kitap, bitki ve resim koleksiyonları British Museum'un çekirdeğini teşkil etmiştir. 19. yüzyılda müzecilik Amerika'da da önem kazanmış ve dünyanın en büyük müzelerinden Metropolitan Museum of Art başta olmak üzere pek çok müzenin kuruluşu birbirini izlemiştir.

📍

Konuyu daha da uzatabilirim ama sanırım önemini vurgulayabildim. Hayat normale döndüğünde müzelerin sessizliği de umarım bitecek. Bu haftaki etkinlikleri @tckulturturizm ve @icomofficiel sayfalarından takip edebilirsiniz.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page