google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Kömür

"Kömür", Öztürkçe bir kelime. Eski Türkçede "yanmak" anlamına gelen "köñ-" fiil köküne "+mUr" ekinin getirilmesi sonucunda oluştuğu düşünülüyor. Aynı fiil kökü, "köz" ve (yöresel bir kelime olan) "göyünmek" sözcüklerinin de kökenidir. Akadca "gumāru", Süryanice "gumartā" ("odun kömürü, köz") ve Arapça "camr/camra(t)" sözcükleri arasında bir benzerlik olduğunu söyleyen araştırmacılar, Eski Ortadoğu uygarlıkları ile Eski Orta Asya Türkleri arasında MÖ 1. binyıl başlarına dayanan bir etkileşimin varlığı ihtimalini de düşünüyorlar.

📍

Kömürün ilk kez milattan önceki yıllarda Çinliler tarafından kullanıldığı biliniyor. Arkeolojik çalışmalarda Roma döneminde demir işçiliği için kömürün kullanıldığına dair kanıtlar bulunmuştur. İlk belgeler 12. yüzyıla, yoğun olarak kullanımı ise 18. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor.

📍

Sanayi ve endüstri geliştikçe kömür kullanımı arttırmıştır. Kömür demir-çelik sanayisinin hammaddesi olarak kullanılmış ve buharlı motorlarda, buharın oluşumu için yakıt olarak kullanılmıştır.

📍

Türkiye'de ise ilk taş kömürü madenciliği Uzun Mehmet’in 1829 yılında Karadeniz Ereğli’de kömürü bulmasıyla başlamıştır.

📍

Bu uzun yolda kaybettiğimiz tüm canlara rahmetle… Başımız sağolsun.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Anne

Σχόλια


bottom of page