google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Kırık bir gonca gül

Çok sevdiğim, dakikalarca seyredebileceğim ama her gördüğümde de çok üzüldüğüm bir konudan söz edeceğim size.

Süleymaniye Camii’nin haziresindeki bir mezar taşı zarafeti ve aktardığı sembolle canımı acıtır benim.

🌹

Mezarın bir kaidesinde, aşağı doğru bir pelerin gibi uzanan gelin duvağı bulunur. Diğer kaidesinde ise, kırık bir gonca gül motifi işlidir.

🌹

Caminin mihrap duvarının önünde yer alan bu ilginç mezar taşı Selanik eşrafından Mustafa Fevzi Bey'in 17 yaşında vefat eden kızı Fatıma Müşerref Hanım'a aittir. 1,47 m. yüksekliğinde baş şahidesinin üzerine celi talik hatla yazılan 11 satırlık kitabesinde;

🌹

"Ey zâ'ir şu taşın altında yatan genç kızların en pâk ve afîf ve en zekî ve en güzellerinden biri idi, Heyhât, ecel onu on yedi yaşında şu toprağa serdi. Yegâne emeli olduğu, ailesinin kalbgâhından mevtin henüz pek tâze iken kopardığı bu nâdîde çiçek nûrı zekâ ve malûmât ile mümtâz. Hüsn-i ahlâk ve nâmûsa mücessem misâl idi rûh-ı masûmu için fâtiha. Fî sene 13 Kanun-i Sani 1325- 1910, yevm-i Çiharşembe (Çarşamba)."

🌹

Gül, kadını temsil eder ama gonca gül genç kızları. Kırık olması ise onun genç yaşta hayatını kaybettiğini...


🌹

Mezarın ayak taşı tarafındaki kaide üzerinde mezar ustasının adı yazılıdır. P.C.Pascalidi adlı Rum bir usta tarafından yapılan mezar, usta imzası taşıması açısından da önemlidir.

130 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kare

Laleler

bottom of page