google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Mi’râc

Mi’râc iki anlama gelmektedir. Birincisi, kelimenin masdarı mimî olarak anlamı ‘yükseğe çıkma, yücelmek’dir. İkinci anlamı ise ‘merdiven, yükseğe çıkmaya yarayan alet’ demektir. Bu bakımdan Mi’râc ‘manevi yükselme’ anlamında değerlendirildiği gibi, Hz. Muhammed’in Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar yükselişini sağlayan bir araç olarak da açıklanır.

📍

Son sidre = Son ağaç = Göğün 7. Katındaki ağaç olup cennetin ırmakları onun altından çıkar. Sidretü’l-Müntehâ, son ağacın sınırı anlamına gelir.

📍

Eski Ahit’e göre, Kudüs Tapınağı’nın üzerine inşa edildiği kayalık, umbilicus terrae, ‘Dünya’nın Göbek Çukuru’dur. Musevi dininin kutsal metinlerinden Midrash Tanchuma’da ‘Kuruluş Taşı’ndan bahsedilir. Bu taşa İslamiyette ‘Muallak Taşı’ adı verilir. Yerin altındaki suların merkezindedir. Bu taş, Musevi inancına göre kutsal sandığın önünde durmaktadır ve Yaratılış sularından geriye kalan tek katı maddedir. Eski Ahit’te de Kutsal Taş ve onun ‘Allah’ın Evi’ ve ‘Göklerin Kapısı’, ‘axis mundi’ (dünya ekseni) olarak yer ile gök arasında kurduğu iletişimden bahsedilir. Aynı kaynağa göre bu taşın üzerine Süleyman’ın Tapınağı’nın inşa edildiğine inanılır.

📍

Coğrafi olarak aynı yerde bulunan kayanın kutsallığı inancı ve ‘Dünya Ekseni’ olarak işlevi İslam dininde de mevcuttur. Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği kaya, Süleyman Tapınağı’nın bulunduğu kayadır ve üzerine bu sefer de Müslümanlar tarafından bir tapınak inşa edilir: İslam’ın beş kutsal yerinden biri olan Kubbet-üs Sahra (Kudüs 687-691).

📍

Mi’râc kandiliniz mübarek olsun.
0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kare

Laleler

bottom of page