google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire

Yenilikçi padişah III. Selim zamanında yeni tıp eğitimi veren, bir Tıphane açılması düşünülmüş ise de Teşrih (anatomi) yasağından dolayı ulemadan çekinen III. Selim buna cesaret edemeyip 1805 yılında Rumlara tıp fakültesi kurmaları için izin vermişti.

📍

Bu dönemde tıphane için çaba gösteren dönemin hekimbaşısı 21 yaşındaki Mustafa Behçet Efendi, bu hayaline II. Mahmut zamanındaki hekimbaşlığı sırasında (53 yaşında) 1827 yılında ulaşmış.

📍

Sultan II. Mahmut’un 1826 yılında düzeni tamamen bozulmuş olan yeniçeri Ordusu’nu ortadan kaldırıp (17 Haziran 1826) kurduğu Askair-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya hekim ve cerrah yetiştirilmesi gereksinimi fırsat bilen hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 26 Aralık 1826’da II. Mahmut’a yeni tıp okulunun kurulmasının amacını, bu okulun nasıl ve nerede kurulacağı konusunda öneride bulunmuş ve Padişaha bunu onaylatmayı başarmış.

📍

Böylece Batılı anlamda ilk tıp okulu olan, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda kurulmuş. 14 Mart tıp tarihimizde yerini böyle almış.

📍

Kendi yaşamını bir an bile düşünmeden son iki yıldır her şeyi göze alarak pandemi ile savaş verirken hayatını kaybeden tüm hekim, hemşire, hastabakıcı ve diğer tüm sağlık emekçilerini de rahmetle anıyor, şehit oldukları bu yolun kutsiyetini herkesin bir gün anlamasını yürekten diliyorum.

304 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Anne

Σχόλια


bottom of page