google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Atölye Çalışmaları

BİR GÖRSEL DİL OLARAK SEMBOLLER


Semboller, her çağda, her koşulda, her toplumda ve her inançta bir iletişim dili olmuş ya da koruyucu tılsım kabul edilmiştir. Onlardan bazen korkulmuş, mutlaka anlamlandırılmış ve sıklıkla da kutsanmıştır. Zaman içerisinde çeşitlenen bu tanıma işaretleri çağımızda da günlük yaşamımızın bir parçası olmuştur.

 

Sanatta ise bir sahnenin yorumunda başvurulan görsel bir dildir. Bu programda, mitolojiden yola çıkarak sembollerin çağlar boyunca sanata yansımasını izleyecek ve tüm bildiklerimize yeni bir yön verirken hayatımızdaki yerlerini anlamaya çalışıyoruz.

 

 

Program Süresi: 7 Hafta / 14 saat

Hamsa.jpg
bottom of page