google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Atölye Çalışmaları

43 MANDALA.JPG

İNANÇ SEMBOLİZMİ

 

Her inanç kendini ifade edebilmek veya güçlendirmek amacıyla sembollerden yararlanır ve içsel yolculuklar neredeyse her inançta benzerlik gösterir. Tapınma mekânının özelliklerinden, tapınma mekânını oluşturan nedenlerden ve özellikle de Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri inançlardan yola çıkarak başlayacak olan bu programda üç büyük semavi dinde, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te, kullanılan sembollerin mimariye ve süslemeye yansımalarını irdeliyoruz.

 

Üç büyük dinde sembollerin, anlatım özelliklerinin benzerlikleri ve farklılıkları üstünde durulacak olan program zengin görsellerle destekleniyor.

 

 

Program Süresi: 7 Hafta / 14 saat

bottom of page