google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Erol Akyavaş

26 Mart tarihinde bir gönderimde Erol Akyavaş’ın tablosunu paylaşmış ve bir gün onunla ilgili de yazacağımı söylemiştim. Erol Akyavaş’ı 1999’da bugün kaybettik. Şimdi ondan söz etmenin zamanıdır.

🎨

Güzel Sanatlar Akademisi'ni 1965- 1970 yılları arasında bitiren ressamlara "1960 Kuşağı" adı verilir. Akyavaş, bu kuşaktandı. sanat geçmişi, yerel ikonografik mirasın verileri, Doğu-Batı sorunsalı/ikilemi, İslam düşüncesiyle hesaplaşma mantığı ve Doğu felsefesinin mistik, gizemli yönlerini öne çıkaran düşünceleri içerir. Onun resimleri varlığın, evrenin ve aslolanın anlamını ararken fotoğraftan mimariye, matematikten geometriye, felsefeden, tasavvuf ve din bilimlerine kadar çok farklı alanları kapsayan derinlikli araştırmaların sonucudur.

🎨

Geleneksel kaynaklardan beslenir ama çağa uyumludur. Onu çağdaşı diğer sanatçılardan ayıran en önemli özellik; sanatını 40 yılı aşkın Türkiye dışında oluşturmasına rağmen, köklerinden kopmayarak/korkmayarak, geleneği bir kaynak olarak görmesidir.

🎨

Kimya-ı Saadet serisi, minyatür düzenlerinden etkilenilerek oluşturulan mekan kurgularına sahiptir. Doğu’ya özgü motifler ve kaligrafik öğeler kullanılmıştır. (Foto 1)

🎨

Gazali dizisinde geometrik ya da figür soylu soyut biçimler, sembolik işaretler, simgeler, renkçi bir yaklaşım içinde sunulur. (Foto 2)

🎨

Hallac-ı Mansur dizisine konu olarak tekdüzeliğe, sıradanlığa karşı özellikleri gösteren ve sınırları çizilmiş düzene karşı tavırlarıyla öne çıkan efsanevi bir karakteri seçmiştir. (Foto 3)

🎨

Miraçname’de, semavi bakışlara, Tanrısal varoluşlara, harika keşiflere çekinmeden, direnmeden açılan çocuğun masumiyetini, pozitivist kültürümüzde, dinsel duyarlılık ile estetik çoşkuyu birleştiren bir sanatçı imgelemiyle yeniden yaratmıştır. (Foto 4)

🎨

Fihi Mâ Fih, sanatçının 1989 yılında İstanbul Bienali çerçevesinde, Aya İrini’de sergilediği ve Mevlânâ’nın ünlü eserinden esinlendiği çalışmasıdır ve üç semavi dine göndermeler yapar. (Foto 5)

🎨

İkonoklastlar için İkonalar serisi insanlık tarihinin en önemli kudret simgelerinden biri olan sikkelerden yani para temasından yola çıkmıştır. Bizans ve diğer Ortodokslara özgü ikon geleneği sanatçıya esin kaynağı olmuştur. (Foto 6)11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page