google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Atölye Çalışmaları

BATIDAN DOĞUYA – GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TİCARET

 

Bu programın amacı, alışveriş kavramına ve alışveriş eyleminin tarihsel gelişimine kısaca değindikten sonra, geçmişten günümüze ticaret yolları ile ticaret ve kent yaşamı üzerinde durmaktır.

 

Batı dünyasında ve Osmanlı’da Lonca sistemi ile Osmanlı’da Ahilik sisteminin ticarete yansıması ve günümüzdeki ticaret kavramı bilgileri ile desteklenen programın sonunda çeşitli dönemlerde Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olan Bursa, Edirne ve İstanbul kentlerindeki Geleneksel Türk Osmanlı çarşı yapıları incelenmektetir.

 

Programın son bölümünde, hem yapılış amaçları; konumları; zamanları; çevre ile uyum ve mimari planlama ilkeleri açısından hem de ticarete bakış yönünden karşılaştırmalar yapılmaktatır.

 

Program 6 bölümden oluşmaktadır.

Traian Pazarları, Kraliyet Forumu, Roma

Program Süresi: 4 Saat

bottom of page