google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Sanat Tarihçisi ve Arkeolog 🏛, Araştırmacı 📜,

Gezgin ✈️🚎🚗, okur 📚 yazar 🖌 anlatır 🙋🏻‍♀️

 

 

 

Sanat tarihçisi olmak sekiz yaşımdan beri hayalimdi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü yaşayan en değerli hocalarla okumak büyük bir şans oldu. Fakülte yıllarında Prof.Dr. Nurhan Atasoy’un başkanlığını yürüttüğü “Anadolu Medeniyetleri Sergisi”nin hazırlık çalışmalarında yer almak ise müthiş bir deneyim...

Özel sektörde geçirdiğim 17 yılda raporlama, organizasyon, idari ve sosyal işler konusunda çalışırken arkeoloji ve sanat tarihi alanında araştırmalar yapmaya devam ettim. Bu çalışmalar hala en kıymetli bilgi hazinemi oluşturuyor.

Üyesi olduğum Sanat Tarihi Derneği’nde, 1995 yılından itibaren değişik zamanlarda Denetim ve Yönetim Kurulu üyesi olarak sorumluluk aldım, dernek etkinlikleri çerçevesinde çeşitli fotoğraf gösterileri yaptım, konferanslar verdim, fotoğraf sergilerine katıldım.

2005 yılında Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi’nde (TAY) Haber Editörü olarak çalışmaya başlamak özellikle tarih öncesi çağlar konusundaki bilgilerimi arttırdı. 2007 Nisan ayında basılan Bizans Dönemi Marmara Bölgesi envanterinin hazırlanmasına da katkıda bulunurken saha çalışmaları özlemimi giderdim.

2008'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kültürel Miras İhtisas Komitesi tarafından raporlaştırılan “Türkiye’deki Dünya Miras Alanları’nın Güncel Durumu’nun Saptanması Raporu’nun editörlüğünü yaptım ve Çalıştay raporlarını derleyerek basılı yayın haline hazırladım.

2009'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığında, İstanbul Üniversitesi yönetiminde başlayan, Aya İrini yanındaki “Sampson Ksenodokhionu Kazı ve Temizlik Çalışması”nda envanter sorumlusu olarak çalıştım.

2010 yılından beri yerli ve uluslararası çeşitli inşaat projelerinde arazi çalışmaları ile ÇED Raporları Kültürel Miras Bölümü danışmanlığı yapıyor, rapor yazıyor ve Bilim Kurulları'nda görev alıyorum.

Bunun yanı sıra, araştırmalar yapıyor, yazıyor, sanat tarihi, arkeoloji, mitoloji ve kültür tarihi konularında seminerler veriyorum. Çeşitli kamu kuruluşlarına, eğitim firmalarına ve gruplara özel programlarla yurt içi ve yurt dışı kültür gezilerine danışmanlık yapıyor, Sanat Tarihi Yüksek Lisans sınavları giriş için çalışma programları hazırlıyor ve alanımdaki çalışmalarda ve kitap hazırlıklarında küratörlük yapıyorum. Üniversitelerde kültür varlıklarını koruma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunuyorum. Ayrıca, uzmanlık bölgelerimdeki yerel yönetimlere kültür varlıkları ve sürdürülebilir turizm konularında danışmanlık veriyorum.

Bir gün de hikâyelerimi kitaplaştırmayı umuyorum.

İletişim: abayvas@gmail.com

bottom of page