google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Atatürk’ün ata soyu

Pek azımız Atatürk’ün ata soyunun dayandığı yeri biliriz. Belge ve bilgilere göre anne ve baba soyu Karaman yöresinden Makedonya-Ohri-Çupa köyüne “Evlad-ı Fatihan” olarak yerleştirilmişler. Kızıllar soyundan ve yörüktürler.

🌈🌈🌈

Eski adı Kızıllar olan Taşkale’de yapılan araştırmalar ve tesbitler ve ortaya çıkan buluntular Geç Roma, Erken Hıristiyanlık, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşır.

🌈🌈🌈

Kuruluş yerindeki topografik şartlar, yapıların eğimli bir zeminde inşasını zorunlu kılmış. Bu zorunluluğa bir de alan darlığı eklenmiş. Bir tepenin yamacına cephesi güneye dönük olarak inşa edilen yerleşim dokusu, adeta teraslanmış eğik arazide basamak basamak yükselir.

🌈🌈🌈

Taşkale'deki geleneksel mimari doku içerisinde taş ambarların (mağara evler) ayrı bir önemi vardır. Savunma ve saklanma amaçlı çok katlı mağara kenti ile bugünkü Taşkale yapıları arasında bir geçiş dönemi özellikleri sergiler. Bugün ambar olarak kullanılmaktadır.

🌈🌈🌈

Yaklaşık 40 m yüksekliğinde 251 adet ambar, tüf kaya oluşumu yekpare kütle halinde olup dik bir yüzeye sahiptir. Orijinalinde Erken Hristiyanlık döneminde bir şapel olan Taş Camii dahil hiç bir hacimde her hangi bir tarih ya da tarıhlendirmeye yarayacak tarzda bir kalıntı yoktur. Genellikle iki bölmeli ambarlar, arpa, buğday ve bakliyat saklamak üzere kullanılır. Ambarlar 50-60 ton dolayında hububat depolanabilir. Her mevsimde hava sirkülasyonu sağlayan, killi kireç taşından oluşmuş ambarlara "tutamak" yerlerinden çıkılır, makara sistemi ile de ambarlara ürün çıkarılır ve indirilir.11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page