google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Magna Carta

1215 yılında bugün Papa III. innocentius, Kral John ve baronlar tarafından, Salisbury Katedrali'nde imzalanan Magna Carta Libertatum, demokrasiye giden en önemli adımlardan biri olan görülür.

📍

Bu ferman ile birlikte ilk defa insan hakları genel hatlarıyla belirlenmiş ve ''insan devlet için değil'', ''devlet insan içindir'' ilkesi hayata geçirilmiştir.

📍

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilan edilmesinde Magna Carta'nın ilk maddesi yani “Hiç kimse kanıt olmadan suçlanamaz, zorla alıkonamaz, hapsedilemez ve öldürülemez.” etkili olmuştur. Daha sonra kurulacak olan hukuk devletlerinde de fermanın ilk maddesi referans alınmıştır. Buna göre krala bağlı olan mahkemeler, keyfi hükümler veremez ve hiç kimseye yere haksız yere ceza veremez.

📍

63 maddeden oluşan Magna Carta’nın 39. maddesi, fermandaki en önemli ifadelerden biridir. Bu madde günümüz hukuk sisteminin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir:

📍

“Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”

📍

Söylemeden de geçemeyeceğim; Magna Carta, Windsor yakınlarında, Runnymede isimli bir bölgede, çayır çimenlik bir alanda, bir ağacın gölgesine kurulmuş tentenin altında Kral tarafından imzalanarak ilan edildi. Kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı bir yerde yani. Günümüzde orada bir anıt var.0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kare

Laleler

bottom of page