google-site-verification=PbL_5t5j-grNUlEnxPDPRb9h69cnQI7ks2lm5P-n88U
top of page

Teos

Anadolulu Tanrı Dionysos adına MÖ 3. yüzyılda Teos’ta şair, müzisyen, tiyatrocu ve şarkıcılar tarafından kurulan “Dionysos Sanatçılar Birliği”, kentin itibarını büyük ölçüde artırmıştı. Bugün Roma Dönemi öncesine ait arkeolojik veriler elde edilemese de Yunan geleneği olarak doğal bir yamaca yaslanan tiyatro Ege’de sanatın en görkemli merkeziydi.

📍

Aiollerin Melos türü lirik şiirini İonia’ya sokan ozan olan Teoslu Anakreon’un aşk ve içki konularını işleyen dizeleri zeytin ağaçları arasından yankılanıp surların ardındaki limanda palamarları bağlayan gemicilere ulaşıyordu. Gitmekten vazgeçen kaç gemici olmuştur kimbilir?

📍

Bir yarımada üzerinde ve limana sahip olan Teos, İonia kentlerinin en zenginlerinden, en güçlülerinden biriydi. Teos’da alışılanların dışında bir şehir planı uygulanmıştır, örneğin ‘akropolis’ karada değil güney ve kuzey limanlarının ortasında ve her iki limana yaklaşık bir mil uzaklıkta bir tepedir.

📍

Teos’ta olağandışı olarak “Setaneios” (mahsul için “bu yıla ait” anlamında kullanılan bir sözcük) ek adıyla anılan Dinonysos’a adanan tapınak, Anadolu’daki en büyük Dionysos Tapınağı’dır. Augustus Dönemi’nin ünlü mimarı Vitruvius’a göre tapınağın mimarı Prieneli Hermogenes’tir. Hem bütün kenarlardaki sütunlar hem de sütunlarla ‘cella’ duvarları katı bir simetri oluşturacak şekilde aynı eksen üzerindedir. Bütün mimari elemanların kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş olması Hermogenes’in en büyük başarılarından birisidir.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Anne

Commentaires


bottom of page